Cadangan Membina Dan Menyiapkan 1 Blok Pangsapuri Mengandungi 60 Unit Rumah Di Atas Lot 231, Kawasan Bandar VIII, Daerah Melaka Tengah, Melaka