“Design And Build” Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Siarkaki dan Kerja Yang Berkaitan Di Sepanjang Jalan Melaka Raya, Melaka

LOKASI PEMBINAAN : JALAN MELAKA RAYA, MELAKA